Niedorozmowy

Nauki humanistyczne

Informacje

Dla tytułowej #8222;niezrozumiałości#8221; w poezji Miłobędzkiej najważniejszy okazuje się wyeksponowany już przez Friedricha Schillera kontekst zabawy (gry). Strategie wypróbowywane przez poetkę aktywizują odbiorcę jako członka potencjalnej wspólnoty, opartej nie - jak w...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia