Herbart znany i nieznany

Nauki humanistyczne

Informacje

W roku 2006 mija dwusetna rocznica wydania Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania (1806), epokowego dzieła Johanna Friedricha Herbarta (1776--1841) klasyka myśli pedagogicznej i filozoficznej, który dał początek pedagogice jako naukowej teorii wychowania i kształcenia.Pedagogika...

Cena: 16,66
Dostępność: dostępny do tygodnia