Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego

Religia i religioznawstwo

Informacje

Praca niniejsza jest próbą wykazania obecności elementów, motywów i tematów Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego. Przedmiotem pracy w sensie ogólniejszym stają się następujące zagadnienie: 1. mistyczna doktryna Boga, 2. Dwa aspekty aktu stworzenia: teogonia i...

Cena: 22,77
Dostępność: dostępny do tygodnia