Wiedza o społeczeństwie Karty pracy ucznia do Atlasu do wiedzy o społeczeństwie Zakres podstawowy

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

farba na rdzę

Karty pracy ucznia to publikacja pomocna w pełniejszym wykorzystaniu materiału zawartego w Atlasie do wiedzy o społeczeństwie. Zamieszczono farba na rdzę w nich starannie dobrane i różnorodne zadania ułatwiające utrwalanie wiedzy zdobytej podczas lekcji oraz kształcenie umiejętności, takich jak...

Cena: 14,05
Dostępność: dostępny do tygodnia