Region a tożsamości transgraniczne

Nauki humanistyczne

Informacje

laweta z anglii do polski

Relacje transgraniczne stanowią jeden z istotnych parametrów regionalności jako takiej. W obrębie regionów, które w warunkach polskich laweta z anglii do polski w większości są pograniczami, intensyfikują się i nawarstwiają, zwłaszcza w epoce globalizmu i migracji, procesy rozregulowujące homogeniczny...

Cena: 39,48
Dostępność: dostępny do tygodnia