Przywrócić Pamięć. Wolne harcerstwo

Pedagogika

Informacje

1.Wolny harcerz (harcerka) jest to członek wielkiego braterstwa skautowego, który pozostając już poza ramami istniejących organizacyj harcerskich, pragnie w dalszym ciągu służyć całem swem życiem wielkim harcerskim ideałom prawdy, piękna i dobra, sposobami, które on sam uzna za...

Cena: 13,50
Dostępność: dostępny od ręki