Postępy promocji zdrowia

Medycyna

Informacje

komoda sosnowa

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowanie decyzji komoda sosnowa i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w...

Cena: 35,49
Dostępność: dostępny od ręki