Język polski 3 Słowa i teksty Literatura i nauka o języku Podręcznik do pracy w szkole Zakres podstawowy i rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej. Obejmuje zagadnienia literackie i kulturowe od początku XX wieku do czasów najnowszych. Część językowa podręcznika, zintegrowana z częścią literacko-kulturową, dotyczy kwestii wypowiadania się: zabierania głosu w sytuacjach...

Podstrony