J. Ang. LO Matura Explorer NEW Elem. 1 WB 2015 NE

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

New Matura Explorer Workbook z nagraniami audio oraz filmami National Geographic dostępnymi online: utrwala materiał prezentowany w podręczniku przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (Słuchanie, Czytanie, Środki językowe, Pisanie #8211; cztery strony zadań...

Podstrony