Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu

E-książki

Informacje

Wszystkim kulturom od początku dziejów towarzyszyły problemy organizacyjne. Rozważania dotyczące organizacji i zarządzania można znaleźć już http://hefter.pl/ u starożytnych. Nie spowodowały one jednak, by rozwinęła się u nich usystematyzowana myśl organizatorska. Stosunki społeczno-gospodarcze...

Podstrony