Geomorfologia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nowoczesny podręcznik geomorfologii!Ogromny postęp, jaki dokonał się w geomorfologii w ostatnich dziesięcioleciach, spowodował, że niezbędne dekoracje kościołów warszawa stało się nowe ujęcie podręcznikowe, lepiej ukazujące aktualny stan wiedzy.W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia współczesnej...

Podstrony