Geografia GIM 3 Ziemia i ludzie podr. SOP

Podręczniki

Informacje

Podręcznik stanowiostatnią część serii wydawniczej dogimnazjum ,,Ziemia i ludzie". Obejmuje on zagadnienia dotyczące pozaeuropejskich regionów toner do drukarki konica minolta świata: Azji, Afryki, Ameryki Pólnocnej, Ameryki Południowej, Australii i obszarów okołobiegunowych.Książka napisana jest przystępnym...

Podstrony