Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książkę o formach tanecznych w jezuickim teatrze XVIII wieku czyta się z narastającym zainteresowaniem, jako rozprawę niejako przy okazji o dziejach edukacji i wychowania, dziejach kultury i obyczaju, o historii nauki, estetyki, moralności, o historii literatury.Anna Reglińska-Jemioł,...

Podstrony