Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty

E-książki

Informacje

Książka przedstawia różnorodne możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej. Jest to pozycja uniwersalna, przeznaczona Abercrombie fierce dla szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności poleca się ją osobom prowadzącym i rozpoczynającym działalność gospodarczą,...

Podstrony