E-obywatel E-sprawiedliwość E-usługi

Ekonomia i finanse

Informacje

Publikacja "E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi" pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość dla...

Podstrony