Dziecko w sytuacjach uczenia się

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny). Po drugie, uczenie odbywa się w różnych środowiskach #8211; instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, przy czym zwłaszcza...

Podstrony