Dyskursywizowanie Białoszewskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka opisuje najważniejsze przemiany polskiego literaturoznawstwa w ostatnich 50 latach #8211; ukazuje narodziny polskiego strukturalizmu, wykształcenie się w jego ramach nurtu komunikacjonistycznego, przejście od strukturalnej poetyki w świetle językoznawstwa ku poetyce kognitywnej,...

Podstrony