Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy Próba eksplanacyjnego podejścia

Prawo

Informacje

Derogacja norm prawnych polega na zakończeniu ich obowiązywania. Taki efekt powodują rozmaite okoliczności, ale kluczową rolę w tym względzie odgrywa prawodawca wprowadzający tak zwane przepisy uchylające, przepisy zmieniające oraz przepisy dodające. W najprostszym przypadku, ogólne...

Podstrony