Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Pozostałe

Informacje

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w http://intra-stat.pl/oferta edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w...

Podstrony