Chamowo

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

DODRUKProzatorskie zapiski Mirona Białoszewskiego pochodzą z okresu od czerwca 1975 roku do czerwca roku 1976. Obszerne fragmenty tej prozy miały być początkowo opublikowane w tomie /Rozkurz/. Książka ta jednak w efekcie została rozbudowana o inne części składowe, część zatytułowana...

Podstrony